HMT AS logo

Om ossKontakt ossHjem

 

Stangeveien 12 2015

Rehabilitering av gammelt verneverdig bygg for Jermbanepersonalets Bank og Forsikring

UTF kl2

3x 3 000m3/h

Ansvar for tegning, prosjektering og utførelse.

Holstsgate 3 2015

Rehabilitering av gammelt verneverdig bygg for kulturetaten i Oslo

UTF kl2

3 000m3/h

Utførelse.

Bjerkås Bygg 20 2015

Rehabilitering av gammelt lager og kontorer

UTF kl2

8 600m3/h

Ansvar for tegning, prosjektering og utførelse.

Bjerkås Bygg 10 2015

Rehabilitering av gammelt lager og kontorer

UTF kl2

5 000m3/h

Ansvar for tegning, prosjektering og utførelse.

Find Fresh Fishfarm Portugal 2015

Prosjektering og leveranse av luftbehandlings og gjenvinningssystemer til ål oppdrettsanlegg.

Vår oppgave i prosjektet er å ha fuktkontroll i produksjonen + gjennining av varme fra avløpsvann

Leveransen består i:

1 stk. Menerga 382901

1 stk. Menerga 761301

2 stk. Menerga 442421

3 stk Menerga 116001

 

Slattum Renseanlegg 2014

Rehabilitering av renseanlegg

UTF kl2

15 500m3/h

Ansvar for tegning, prosjektering og utførelse.

Aker Solutions Kantine 2014

Rehabilitering av kantine

SØK – PRO – UTF kl2

15 500m3/h

Totalansvar med søk, prosjektering, tegning og utførelse.

Rema 1000 2013

Kartlegging av ventilasjonssytemer i alle

Rema 1000 sine butikker i Norge.

HMT AS knyttet til seg 3 andre firmaer som

Bisto med karleggingen.

Motivasjonen for prosjektet var at Rema 1000

Ønsket å sette i gang enøktiltak der det var mulig.

Torvbråten skole 2012

Rehabilitering av skole

SØK – PRO – UTF kl2

11 500m3/h

6 000m3/h

Totalansvar med søk, prosjektering, tegning og utførelse.

Top Speed Auto 2012

Bilverksted

SØK – PRO – UTF

2 000m3/h

Totalansvar med søk, prosjektering, tegning og utførelse.

Aker Solutions AS Tranby 2012

Kontorbygg K89

PRO – UTF

Alle aggregater er koblet sammen og har mulighet

for fjernstyring / overvåkning via internett SD styring.

29 000m3/h

14 000m3/h

Aker Solutions AS Tranby 2011

SØK – PRO – UTF

Alle aggregater er koblet sammen og har mulighet

for fjernstyring / overvåkning via internett SD styring.

Kontorbygg K75

2 x 21 000m3/h

1 x 10 000m3/h

Oppgave i prosjekteringsfasen var å skissere løsning

for el-rør og ventilasjon. Rambøll detaljtegnet og beskrev.

I utførelses fasen hadde jeg byggeplassansvar for personell, logistikk, fremdrift, KS og HMS.

RA4 Åse 2010

PRO

Kontorer 3800m3/h

Prosess 158 000m3/h

Prosjektet inneholder utsyr for ventilering + utstyr

for luktreduserende tiltak.

Eikhaugen Næringspark 2010

PRO – UTF

Kontorer 4000m3/h

Service hall 6000m3/h

Enerhaugen terrasse 2009

Tegning og prosjektering av svømmehall med tilhørende fellesarealer: Svømmehall 5000m3/h fellesarealer 5000m3/h.

Aker Solutions Tranby 2008. 140 000m3/h (Enøk)

Alle 13 aggregater er koblet sammen og har mulighet for fjernstyring / overvåkning via internett SD styring.

Prosjektleder på oppdrag for Eneas Energy AS.

Oppgave i prosjekteringsfasen var å skissere løsning

for el-rør og ventilasjon. Rambøll detaljtegnet og beskrev.

I utførelses fasen hadde HMT AS byggeplassansvar for personell, logistikk, fremdrift, KS og HMS.